Team Eurasia-IRC tire

サイクルロードレースチーム Team Eurasia-IRC tire 日本と欧州で活動中!

Stage1 Namur - Doische

11th Komori Ryohei +0:00
76th Koishi Yuma +3:20
122th Amagoi Tatsuki +25:49
129th Hishinuma Yukinori +25:49